Makale Çağrısı (Turkish)

Batı Asya Merkezde: geçmiş ve şimdiki Oryantalist anlatıları sömürgelikten çıkarmak

#decolonizeyourmind | @WAintheCenter | https://westasiainthecenter.hcommons.org/

(#aklınısömürgeliktençıkar)

Batı Asya Merkezde, Batı Asya’ya dair geçmiş ve günümüzde farklı formlarda var olan sömürgeci düşünce ve kalıpları değiştirmeyi amaçlayan açık ve kapsayıcı bir dijital toplantı. Araştırmacı, akademisyen, öğrenci, miras uzmanı, veya sömürgeci ve oryantalist anlatı ve uygulamaları parçalarına ayırmakla aktif bir biçimde ilgilenen herkesi bekliyoruz. Özellikle geniş anlamıyla Batı Asyalı kişileri sunumlarıyla veya seyirci olarak katılmaya teşvik ediyoruz.

Toplantı 17, 18 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç gün sürecek ve daha erişilebilir ve kucaklayıcı olması umuduyla sadece çevrimiçi (online) gerçekleşecek.

‘Oryantal’ Geçmiş Çalışmalarında Sömürgecilikler üç ana temayı içerecek:

 • ‘Geçmiş’in Disiplinlerinde Oryantalizm: Bu bölüm için geçmişe dair disiplinleri şekillendirmiş Oryantalizmin kalıpları üzerine inceleme ve yorumlama yapan, Batı Asya’nın geçmişi ve bugünü ile çalışan akademisyenleri (arkeologları, tarihçileri, antropologları, dilbilimcileri vb.) davet ediyoruz.
 • Miras Alanlarında Oryantalizm: Bu bölüm için Oryantalizmin araştırmalarda ve daha geniş bir kitleye nasıl anlatıldığı üzerine derinlemesine düşünen miras uzmanlarını (müzecileri, miras yöneticilerini, politika belirleyicilerini, paydaşları) davet ediyoruz.
 • Oryantalizm ve Medya: Son bölümde modern medyanın Oryantalist anlatıları sürdüren tarihi ve arkeolojik mecazları nasıl kullandığını inceliyoruz. Medya araştırmacılarını, sanatçıları ve yaratıcıları, sinema ve edebiyattan (filmler, belgeseller, vb.) bilgisayar oyunları ve karikatürlere, popular medyanın Oryantalist mecazlarını düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz.

Sunumlar için olası konular, sorular, veya fikirler (bunlarla kısıtlı olmasa da) aşağıdakileri içerebilir:

 • Arkeolojık alanda Oryantalist uygulamalar
 • Araştırma çalışmalarını sömürgecilikten çıkarmak
 • Araştırmalarda Oryantalist anlatılar
 • Mirası sömürgecilikten çıkarmak
 • Batılı anlatılarda “özgün” geçmişler
 • Kamusal alanda Oryantalizm
 • Popular medyadaki sömürgeci anlatılara karşı aktif bir biçimde savaşma yolları

Bu tema ve konulardan herhangi birine uyacak makaleler aramaktayız. Ancak potansiyel konuşmacıları, konuları doğrudan yukarıdaki temalara ait değilse ama toplantıyla ilişkiliyse de özetlerini göndermeye teşvik ediyoruz.

Lütfen 250 kelimelik özetinizi westasiainthecenter@gmail.com adresine gönderin. Özete şunlar da dahil olmalıdır:

 • Başlık (sonradan değişebilir); yazar(ların) ismi
 • Üye olduğu kuruluş(lar)
 • Önerilen tema (isteğe bağlı)
 • Tercih edilen sunum yöntemi (önceden kaydedilmiş veya canlı yayın)

Özetler için teslimat tarihi 21 Şubat 2022.

Özet, iletişim dili ve sunumlar İngilizce olmalıdır, ancak alternatiflere (ör. video kaydı ile yapılacak sunumlarda altyazı) de açığız. Bu sebeple, lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Sunumlar önceden kaydedilmiş dersler veya canlı yayın şeklinde olacaktır, ancak katılımcıları sunumlarını kaydetmeye teşvik ediyoruz. Katılımcılara bu seçenekler katılımları onaylandıktan sonra sunulacaktır.

Toplantıdan seçilen makaleler düzenlenmiş bir cilt olarak yayınlanacaktır.

Sorularınız için bize westasiainthecenter@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Organizatörler:

Bärbel Morstadt, Sebastian Hageneuer, Aris Politopoulos, Aydin Abar